TuyểnDụngTháiNguyên
Tin mới

Tuyển gấp Nữ nhân viên nữ phục vụ bàn đi làm ngay không cần hồ sơ M29


Nơi làm việc: Nghệ An
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-20

Nữ phục vụ nhà hàng, quán hát, bar có chỗ ở đi làm ngay M29


Nơi làm việc: Hà Giang
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-20

Nhà hàng mình cần tuyển gấp 10 nhân viên nữ phục vụ, chạy bàn 29


Nơi làm việc: Miền Bắc
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-20

Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ nhân viên đi làm ngay M29


Nơi làm việc: Miền Trung
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-20

Tuyển gấp Nữ nhân viên nữ phục vụ bàn đi làm ngay không cần hồ sơ M28


Nơi làm việc: Miền Trung
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-19

Nữ phục vụ nhà hàng, quán hát, bar có chỗ ở đi làm ngay M28


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-19

Nhà hàng mình cần tuyển gấp 10 nhân viên nữ phục vụ, chạy bàn 28


Nơi làm việc: Miền Trung
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-19

Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ nhân viên đi làm ngay M28


Nơi làm việc: Thanh Hóa
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-19

Tuyển gấp Nữ nhân viên nữ phục vụ bàn đi làm ngay không cần hồ sơ M27


Nơi làm việc: Miền Trung
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-17

Nữ phục vụ nhà hàng, quán hát, bar có chỗ ở đi làm ngay M27


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-17

Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ nhân viên đi làm ngay M27


Nơi làm việc: Tuyên Quang
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-17

Tuyển Trưởng nhóm Kinh doanh


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2017-08-15

Tuyển Phó Giám đốc Kinh doanh


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2017-08-15

Tuyển Nhân viên Quản lý TTS


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2017-08-15

Tuyển gấp Nữ nhân viên nữ phục vụ bàn đi làm ngay không cần hồ sơ M26


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-15

Nữ phục vụ nhà hàng, quán hát, bar có chỗ ở đi làm ngay M26


Nơi làm việc: Yên Bái
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-15

Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ nhân viên đi làm ngay M26


Nơi làm việc: Miền Trung
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-15

Tuyển gấp Nữ nhân viên nữ phục vụ bàn đi làm ngay không cần hồ sơ M25


Nơi làm việc: Yên Bái
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-13

Nữ phục vụ nhà hàng, quán hát, bar có chỗ ở đi làm ngay M25


Nơi làm việc: Miền Bắc
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-13

Nhà hàng mình cần tuyển gấp 10 nhân viên nữ phục vụ, chạy bàn 25


Nơi làm việc: Miền Trung
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-13

Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ nhân viên đi làm ngay M25


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-13

Tuyển gấp Nữ nhân viên nữ phục vụ bàn đi làm ngay không cần hồ sơ M24


Nơi làm việc: Miền Trung
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-11

Nữ phục vụ nhà hàng, quán hát, bar có chỗ ở đi làm ngay M24


Nơi làm việc: Miền Trung
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-11

Quán Hát, Karaoke, Bar, Nhà hàng tuyển Nữ nhân viên đi làm ngay M24


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Trên 10 triệu 2017-08-11

Tuyển Giám đốc Ban Đầu tư


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2017-08-11