TuyểnDụngTháiNguyên

Tuyển Trưởng phòng headhunting - MTD: TPKDTD-GPO


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-02-25

Công ty truyền thông khởi nghiệp tuyển dụng


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: 6 đến 7 triệu 2019-02-18

Director of 4 star hotel - Code: CEOH-N (Vietnamese or Expats)


Nơi làm việc: Nam Định
Mức lương: Thỏa thuận 2019-02-14

Tuyển Giám đốc bán hàng Mỹ phẩm Châu Âu - Mã: GĐBH - MPHQ


Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận 2019-01-27

Tuyển Director of Marketing – Code: MKT-D- K


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-01-27

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-01-15

Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh thiết bị nhà bếp - MTD: GDKDVM–K


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-01-09

Tuyển Cửa hàng trưởng cho công ty vàng bạc – Mã: CHT-VBT


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-01-09

công ty tnhh purchasing minh châu tuyển dụng 02 kế toán tổng hợp 02 nhân viên kinh doanh


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: Thỏa thuận 2019-01-04

Tuyển Tổng Giám đốc - MTD: TGĐ-NG


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2018-12-19

Tuyển International Business Development - Code: IBD-KTG


Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-12-13

Tuyển Supplier Sourcing - Code: SS-KTG


Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-12-13

Tuyển Nhân viên hành chính văn phòng – MTD: NVVP-GPO


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: 6 đến 7 triệu 2018-12-08

Tuyển Recruitment Staff - Code: NVTD-GPO


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: 6 đến 7 triệu 2018-11-30

nhân viên nữ bán hàng thời trang


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: 5 đến 6 triệu 2018-11-27

Công ty TNHH Seung Woo Vina tuyển dụng nhiều vị trí


Nơi làm việc: Thái Nguyên
Mức lương: Thỏa thuận 2018-11-20

TUYỂN GIÁM ĐỐC MIỀN NGHÀNH SƠN NƯỚC


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-11-12

tập đoàn thương hiệu việt tuyển giám sát bán hàng


Nơi làm việc: Thái Nguyên
Mức lương: Thỏa thuận 2018-11-08

TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC TỈNH


Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
Mức lương: Thỏa thuận 2018-11-08

GPO tuyển dụng:Trưởng phòng kinh doanh (dịch vụ Đào tạo) – MTD: TPKDĐT-GPO


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2018-11-07

TẬP ĐOÀN THƯƠNG HIỆU VIỆT TUYỂN GIÁM ĐỐC MIỀN


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2018-11-03

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh ngành sơn nước


Nơi làm việc: Thái Nguyên
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-29

Tuyển Nhân viên kinh doanh - MTD: NVKD-GPO


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: 5 đến 6 triệu 2018-10-25

Tuyển Giám sát kinh doanh


Nơi làm việc: Thái Nguyên
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-24

TUYỂN DỤNG LỄ TÂN - KS GRACE HOTEL PHỔ YÊN


Nơi làm việc: H Phổ Yên
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-22
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo