TuyểnDụngTháiNguyên

TUYỂN NHÂN VIÊN NGHE ĐIỆN THOẠI CHỐT ĐƠN HÀNG VÀ NHÂN VIÊN VIẾT BÀI GIỚI THIỆU SẢN PHẨM


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: 9 đến 10 triệu 2019-09-20

CÔNG TY CỔ PHẦN Q.HOME TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: Thỏa thuận 2019-09-17

Tuyển nhân viên vị trí trực điện thoại và vị trí maketing online


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: 7 đến 8 triệu 2019-09-15

Tuyển Giám đốc kinh doanh – Mã: CCO-F


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-09-12

Tuyển nhân viên văn phòng


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: 4 đến 5 triệu 2019-09-06

Tuyển Trưởng phòng CSKH – Mã: TPCSKH-BM


Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận 2019-08-23

CÔNG TY CỔ PHẦN Q.HOME TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: Thỏa thuận 2019-08-15

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh – Mã: TPKD-LT


Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
Mức lương: Thỏa thuận 2019-07-31

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh - Mã: TPKD-GPO


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-07-27

Tuyển Nhân viên kinh doanh xuất khẩu – Mã: NVKDXK-TG


Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận 2019-07-27

CÔNG TY CỔ PHẦN Q.HOME TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: Thỏa thuận 2019-07-26

CÔNG TY CỔ PHẦN Q.HOME TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: 9 đến 10 triệu 2019-07-21

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh BĐS – Mã: TPKDBĐS-PD


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-06-29

Tuyển dụng nhân viên lơ xe giao hàng tháng 12 triệu


Nơi làm việc: Miền Nam
Mức lương: Trên 10 triệu 2019-06-23

Tuyển nhân viên phụ kho xếp hàng tạp hóa lương hấp dẫn


Nơi làm việc: Đăk Nông
Mức lương: 9 đến 10 triệu 2019-06-23

Tuyển Giám đốc kinh doanh – Mã: GĐKD-BM


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-06-04

Tuyển Phó giám đốc trung tâm kinh doanh – Mã: PGĐKD-L


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2019-05-15

Tuyển Supplier Sourcing - Code: SS-GPO


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-05-10

Tuyển Cửa hàng trưởng/Giám đốc chi nhánh – Mã: CHT-VBT


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-05-10

Tuyển Giám đốc chi nhánh – Mã: GĐCN-L


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2019-05-07

Công ty Cổ phần APAX tuyển dụng


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: 8 đến 9 triệu 2019-04-13

Tuyển Florist - Code: F-HA


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-04-01

Tuyển Trưởng phòng Sale Out – Mã: TPSO-K


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-03-14

Tuyển Phó phòng Marketing - Mã: PPMKT-VBT


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-03-14

Tuyển Sales admin – Mã: SA-GPO


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-03-12
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo