TuyểnDụngTháiNguyên

Nữ nhân viên phục vụ, thu ngân, bán hàng, công nhân, lao động thất nghiệp


Nơi làm việc: Thanh Hóa
Mức lương: Trên 10 triệu 2020-01-10

Nữ học sinh, sinh viên, lao động phổ thông, công nhân đi làm ngay


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Trên 10 triệu 2020-01-10

Tuyển gấp 20 nữ nhân viên phục vụ, PR, PG, PB Karaoke tại Hà nội 141219


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Trên 10 triệu 2019-12-22

Tuyển Nữ công nhân, lao động phổ thông, thời vụ đi làm ngay tại Hà nội 141219


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Trên 10 triệu 2019-12-22

Tuyển Nhân viên tư vấn dịch vụ


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-10-22

Tuyển Business Development Executive (B2B) – Code: SE-FL


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-10-12

Tuyển Trưởng phòng nội dung – Mã: TPND-GPO


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-10-11

TUYỂN NHÂN VIÊN


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2019-10-03

Tuyển Trưởng ban kinh tế 50tr


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-09-21

TUYỂN NHÂN VIÊN NGHE ĐIỆN THOẠI CHỐT ĐƠN HÀNG VÀ NHÂN VIÊN VIẾT BÀI GIỚI THIỆU SẢN PHẨM


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: 9 đến 10 triệu 2019-09-20

CÔNG TY CỔ PHẦN Q.HOME TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: Thỏa thuận 2019-09-17

Tuyển nhân viên vị trí trực điện thoại và vị trí maketing online


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: 7 đến 8 triệu 2019-09-15

Tuyển Giám đốc kinh doanh – Mã: CCO-F


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-09-12

Tuyển nhân viên văn phòng


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: 4 đến 5 triệu 2019-09-06

Tuyển Trưởng phòng CSKH – Mã: TPCSKH-BM


Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận 2019-08-23

CÔNG TY CỔ PHẦN Q.HOME TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: Thỏa thuận 2019-08-15

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh – Mã: TPKD-LT


Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
Mức lương: Thỏa thuận 2019-07-31

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh - Mã: TPKD-GPO


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-07-27

Tuyển Nhân viên kinh doanh xuất khẩu – Mã: NVKDXK-TG


Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận 2019-07-27

CÔNG TY CỔ PHẦN Q.HOME TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: Thỏa thuận 2019-07-26

CÔNG TY CỔ PHẦN Q.HOME TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: 9 đến 10 triệu 2019-07-21

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh BĐS – Mã: TPKDBĐS-PD


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-06-29

Tuyển dụng nhân viên lơ xe giao hàng tháng 12 triệu


Nơi làm việc: Miền Nam
Mức lương: Trên 10 triệu 2019-06-23

Tuyển nhân viên phụ kho xếp hàng tạp hóa lương hấp dẫn


Nơi làm việc: Đăk Nông
Mức lương: 9 đến 10 triệu 2019-06-23

Tuyển Giám đốc kinh doanh – Mã: GĐKD-BM


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-06-04

GA PH2

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo