TuyểnDụngTháiNguyên

Tuyển nhân viên chăm sóc khách PR - PG - PB phòng VIP TD8.


Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
Mức lương: 9 đến 10 triệu 2019-05-21

Tuyển Phó giám đốc trung tâm kinh doanh – Mã: PGĐKD-L


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2019-05-15

Tuyển Supplier Sourcing - Code: SS-GPO


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-05-10

Tuyển Cửa hàng trưởng/Giám đốc chi nhánh – Mã: CHT-VBT


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-05-10

Tuyển Giám đốc chi nhánh – Mã: GĐCN-L


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2019-05-07

Công ty Cổ phần APAX tuyển dụng


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: 8 đến 9 triệu 2019-04-13

Tuyển Florist - Code: F-HA


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-04-01

Tuyển Trưởng phòng Sale Out – Mã: TPSO-K


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-03-14

Tuyển Phó phòng Marketing - Mã: PPMKT-VBT


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-03-14

Tuyển Sales admin – Mã: SA-GPO


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-03-12

Tuyển Trưởng phòng headhunting - MTD: TPKDTD-GPO


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-02-25

Công ty truyền thông khởi nghiệp tuyển dụng


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: 6 đến 7 triệu 2019-02-18

Director of 4 star hotel - Code: CEOH-N (Vietnamese or Expats)


Nơi làm việc: Nam Định
Mức lương: Thỏa thuận 2019-02-14

Tuyển Giám đốc bán hàng Mỹ phẩm Châu Âu - Mã: GĐBH - MPHQ


Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận 2019-01-27

Tuyển Director of Marketing – Code: MKT-D- K


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-01-27

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-01-15

Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh thiết bị nhà bếp - MTD: GDKDVM–K


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-01-09

Tuyển Cửa hàng trưởng cho công ty vàng bạc – Mã: CHT-VBT


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2019-01-09

công ty tnhh purchasing minh châu tuyển dụng 02 kế toán tổng hợp 02 nhân viên kinh doanh


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: Thỏa thuận 2019-01-04

Tuyển Tổng Giám đốc - MTD: TGĐ-NG


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2018-12-19

Tuyển International Business Development - Code: IBD-KTG


Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-12-13

Tuyển Supplier Sourcing - Code: SS-KTG


Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-12-13

Tuyển Nhân viên hành chính văn phòng – MTD: NVVP-GPO


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: 6 đến 7 triệu 2018-12-08

Tuyển Recruitment Staff - Code: NVTD-GPO


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: 6 đến 7 triệu 2018-11-30

nhân viên nữ bán hàng thời trang


Nơi làm việc: TP Thái Nguyên
Mức lương: 5 đến 6 triệu 2018-11-27

GA PH2

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo